Das Boßellied

(Melodie: Der Kaisermarsch)

  Wenn´t buten huult und störmt und weiht,
  wenn´t früsst, dat man so knackt,
  denn kamt de Boßlers angereist
  mit Boßels, Kriedt und Sack.
  De Schunker un de Dreiersmann,
  de Grüppenspringer mit,
  se freut sick op dat Iesfeld dann,
  un bringt ok Kreetlers mit.
  Se sünd hier fründlich opgenahmen!
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!
  Wi ropt: Jüm sünd uns hier willkamen!
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!
  Un morgen geiht dat rut in´t Feld,
  dar ward wi denn ja sehn,
  dat dücht´ge Boßlers op de Welt
  sünd fix mit Arm un Been.
  Dar wiest sik echte Manneskraft,
  de holt wi hoch un wert,
  de sick den Ehrenpries verschafft,
  ward Sieger proklameert.
  Drum frisch heran, jüm Boßelbröder!
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!
  Raff mit de dicken Öberkleeder:
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!
  Un is de Kampf denn bröcht to Enn,
  kamt wi torüch to´t Maal,
  so krönt mit Ehrenpries wi denn
  den besten Mann in´n Saal.
  Wi tröst de annern mit den Wunsch
  kommt anner Johr in´t Land,
  dat se de Ehrenpries denn wart
  vun de Bosselverband.
  De Dreiers, Schunkers, de schöllt leben!
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!
  De Grüppenspringer ok daneben!
  Lüch op, hurra! Lüch op, hurra!